Etikettarkiv: Internetfolket

POLITIK 2.0

elefantDet var som att kliva in i en varm famn. Jag gick på releaseminglet för Brit Stakstons bok Politik 2.0. Och ”alla” var där.

Så lätt att vistas bland internetionalisterna! Så hemma jag känner mig bland dem. Så mycket av optimismen som återvänder när jag ser … Anna, Emma, JohnnyJohannaFarmor Gun. Och många fler.

Bland internet-folket talas det politik så som man ska tala om politik. Om visioner. Om den framtid vi diskuterar för att framtiden ska bli värd att delta i för dem som ska leva i den.

Delta. Inte vara en bricka i ett spel där det är tabu att tala om spelet. Istället delta i spelets utformning.

Ett nytt spel har växt fram, och än är det inte avgjort vem som ska vinna det. Det är mångfalden mot monopolen.

Vi är så vana vid ett fåtal aktörer som högtidligt (och godtyckligt) pytsar ut belöningar åt dem som lydigt rättar sig i leden. Så funkar inte det nya spelet som pågår parallellt med det gamla. Där är det de många bäckarna små som bildar ett ständigt föränderligt mönster.

De gamla systemen försöker täppa till sprickorna. Men vi rinner iväg.

Vi rinner iväg. Och blir nya små vattenhål. Det är där jag vill vara. Vid de nya vattenhålen.