RENT HEROIN

image6Det danska försöket att gratis dela ut heroin till ”hopplösa fall” väcker lätt moralpanik i ett land som Sverige. Klyftan mellan det stränga Sverige och liberala Danmark är av hävd och tradition djup. Danskarna har stört sig på Barsebäck medan svenskarna har stört sig på Christiania. Varje sommar tippas tiotusentals ungdomar över sundet och super sig medvetslösa på extremt alkoholstark öl som danskarna själva aldrig dricker för att den smakar skit. De nöjer sig med sina Hof. Sånt retar sig danskarna också på. Att få ta hand om stupade svenska tonåringar utspridda i gröngräset på Backen och vrålande diton på Strøget.

Och så det här med knarket.

I Sverige vill vi att användning av narkotika ska omges med samma tabu som användning av atomvapen. I Danmark väljer man att vara pragmatisk.

Det jag själv stör mig på är den okunnighet om droger som präglar den svenska bevakningen. Svenska journalister tror att heroinet som sådant är jättefarligt.

Det är det inte. Nikotin är, rent medicinskt, farligare än heroin, förutsatt att varorna är rena och inte utspädda med skit. Det heroin som säljs på gatan är tyvärr ofta utblandat. Det härjade utseende och dåliga hälsotillstånd som är karakteristiskt för heroinister hänger ihop med:

1. att de får i sig orena substanser.

2. att livet som heroinist ofta innebär osunda levnadsvanor i övrigt; dålig sömn, dåliga matvanor, misskötsel av infektioner, missbruk av även annat osv.

3. upprepade avtändningar när tillgången stryps. En heroinavtändning påminner om en kraftig influensa. Det sliter hårt på kroppen att gå igenom ständiga cold turkeys.

Den höga dödligheten bland just heroinmissbrukare orsakas framförallt av överdoser. Att OD är så vanligt i denna kategori beror på:

1. att man inte vet styrkan i substansen när den köps på gatan; den varierar.

2. att heroinet ger en ökad tillvänjning, dvs kroppen kräver allt högre doser, och att kroppen efter ett uppehåll vant sig av vid den högre doseringen. Många överdoser äger rum när missbrukaren tar återfall efter en tids avhållsamhet eftersom h*n inte vet hur mycket h*n tål då.

Slutsatsen blir att det är säkrare att få rent heroin, tillverkad under rigorösa förhållanden, än att chansa på det som säljs illegalt. Och – som danskarna påpekat – fri och säker tillförsel minskar drogrelaterad prostitution och brottslighet. Tro mig: Den grynare som har en avtändning flåsande i nacken drar sig inte en sekund för att göra inbrott, rycka väskor eller sälja sin kropp för att få ihop till en fjärdedels kabbe.

Det är alltså av moraliska skäl som vi avfärdar den danska modellen.

Tankeexperiment 1: Vad skulle hända om alkohol totalförbjöds och straffen för innehav och försäljning jämställdes med narkotikastraff? Hur mycket kriminalitet skulle vi få av det?

Tankeexperiment 2: Det belopp som den illegala narkotikahandeln omsätter årligen är nästan lika högt som Sveriges BNP. Hur skulle en legalisering drabba narkotikasyndikaten? Betänk samtidigt att handeln med droger växt trots alla ökade polisiära insatser och höjda anslag till narkotikabekämpande åtgärder.

Detta är ingen knarkpropaganda. Drogmissbruk är ett gissel som ödelägger allt det kommer i närheten av. Men ett moraliskt fördömande av det danska försöket att ge tunga grynare en värdigare tillvaro är bara ett utslag av svensk grötmyndig självgodhet.

Det system som malligt propagerar för ett narkotikafritt samhälle måste också ha ambitionen att skapa så gynnsamma och rättvisa villkor för medborgarna att visionen känns rimlig. En sådan ambition var det längesedan jag såg röken av. Och resultatet är ett ökat drogmissbruk.

39 reaktioner på ”RENT HEROIN

 1. Ja, du, modell Sverige, den bästa bästa av alla tänkbara världar ( vilket vi fortfarande årtionden efter välfärdssamhällets sammanstörtande fortfarande försöker upprätthålla och desperat förmedla vidare i moralens anda. Det är t o m så att tyskarna med deras bullerbüsyndrom har tröttnat: se här o njut av punkbandet läkarnas ” die ärzte” totala ironi: och jag förstår dem: http://www.youtube.com/watch?v=E6_5QaAWRic&feature=youtube_gdata jag älskar Sverige!

 2. Och många såna människor reser omkring på våran jord,för att hitta en plats med lite ro och lugn..Alla är inte som vi eller ni…Det finns ingen enkel förklaring av heroinster, det är tragiskt men ännu mer om vi skiter i deras människovärde för att vi anser att dom måste in i våran ”gemenskap”…Lugn och harmoni kanske är bättre än krav och tvång…men vad vet jag? men polisen vet nog bäst…brukar vara så i alla länder..

 3. Personligen ser jag inte så stor skillnad mellan att dela ut Metadon, Subutex eller heroin. Det kanske är lite tillspetsat men jag anser ju inte att någon som deltar i t. ex. ett Metadonprogram är drogfri. Fri från illegala droger men likförbannmat inte drogfri. Och som sagt, om tobaken eller alkoholen skulle ha lanserats idag så skulle inget av dessa substanser ha godkänts och tillåtits att säljas lagligt över disk. Nu sket jag förmodligen rejält i det blå skåpet… 🙁

  1. Blondie är en. Lotta Thell tycker nåt annat. Förresten har väl samhället gett upp om de flesta med tanke på den höga förskrivningen av antidepressiva.

 4. Klockrent inlägg i den alltid lika infektera[n]de narkotikadebatten. Om man nu ens kan kalla det för debatt. Narkotikalagstiftningen är närmast en religiös fråga i ”Landet Lagom”. När religion är som mest dogmatisk och intolerant.

 5. Nu har jag råkat läsa ”Blondie” och är väl sådär lagom imponerad. Dessutom var det väl amfetminet som var hennes huvuddrog. Att skriva av sig kanske är ett sätt att läka sig själv men knappast något som gottgör dem man skadat. Om jag personligen ska rekommendera en självbiografi av någon som tagit sig ur beroendet så är det Mia Törnbloms ”Så dumt”. Att lägga ner drogandet är en del av tillfrisknandet men i Blondies fall tycks hon ha växlat mellan arbetsnarkomani, spelberoende och alkohol. Vet inte om jag ska applådera detta? Och nu om inte förr har jag skitit rejält i det blå skåpet.

 6. Jag tycker det är bra att Susana Alakoski – har inte läst hennes senaste bok bara om den – men jag tycker i alla fall att det är bra att hon påpekar det som borde vara tydligt för alla. Heroin tar bort all smärta det är ju samma som morfin – det är människor med extrem psykisk smärta som använder den här drogen. Det kan vara mängder med ofattbara livshändelser som drabbat de här människorna och jag tror inte de tar drogen lättvindigt även om ökad införsel i och med EU är betydelsefullt i sammanhanget. Unga människor lever många extremt otryggt idag då samhället gör så lite för dem. Det är helt enkelt så att vi människor inte tål viss typ av smärta och jag tror att det är ganska så universellt. Vissa händelser är helt enkelt för smärtsamma om man inte får mycket omfattande stöd och hjälp eller har andra robusta motfaktorer som hjälper att klara.
  Det kan vara sånt som nära anhörigas död, sexuella övergrepp i barndomen, växa upp i svår fattigdom under hårda villkor med ingen vänlighet eller kärlek, svåra utnyttjanden, svår mobbning, våldsutsatthet av extremt slag, – i sjukvården ger man ju morfin i samma typer av tillstånd annat skulle anses grymt.
  Jag håller inte med om att man skall ge heroin men jag tycker att man skall inse att vi behöver bygga upp mycket mer mänsklig vård – för psykisk smärta. En vård som bara går ut på medmänsklighet och förståelse – inte en massa freudianska sjukförklaringar. Människor klarar inte vissa smärtor utan mycket kvalificerad och långvarig nära mänsklig hjälp. Och i känslig fas betyder det tillgång till hjälp dygnet runt, det kanske inte behöver vara inläggning men tillgång till samtalsterapi flera gånger i veckan, tillgång till ständig telefonkontakt, och andra anpassningar för läkedom. För jag är helt övertygad om att läkedom kan ske. Men det här styrkeidealet som finns det bygger på en fiktiv människa som inte finns. Människan är en känslig varelse och tål inte vissa saker helt enkelt, det blir extrema känslomässiga och psykiska smärttillstånd som ingen klarar av.
  Det finns också kunskaper – t ex när det gäller kvinnomisshandel har man forskat. De skador som anses obotliga har en kvinna skrivit om som blivit utsatt för svår misshandel – det är av två slag – dels kraftigt våld mot huvudet, det går liksom inte att göra något åt, sedan är det dödshot – det ger lika allvarliga skador och de kan vara oåterkalleliga, den PTSD som de skapar går aldrig över.

 7. Jag har läst forskning om det – t ex har man konstaterat att de svåraste minnesskadorna på människor ger sexuella övergrepp i barndomen – det ger sådana fenomen som dissociation och i de mest extrema fallen kan personen skapa multipla personligheter för att kunna härbärgera det upplevda.

  I de här forskningsrapporterna står också att kvinnor som utsatts för misshandel av sin partner eller som barn till och med får svårare skador på minnet än vad de som varit med i krig får. De här studierna byggde på jämförelser vad konstaterade fall av övergrepp och våldtäkter i barndomen av närstående gett för skador på minnet. Dessa jämfördes med människor som varit utsatta för ofattbara händelser i krig, av främlingar – så den springande punkten var att de förra utsattes för våld av någon som de älskar och litar på – såsom en partner eller en förälder. Det ger den svåraste psykiska och känslomässiga smärtan. Skall se om jag hittar länkarna på det – det var skrämmande läsning och stora material.

 8. Jag menade att i vården ger man morfin mot samma starka smärta om den är somatiskt orsakad av sjukdom – såsom cancer.

  Den här psykiska smärtan kan vara lika stark – så det är väl nån form av självmedicinering.

  Även annan typ av självmedicinering är vanligt förekommande hos kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld, hot och fysiskt våld. Det kan vara allt från att skära sig, till alkohol, rökning, extremt tröstbehov i godis och mat, olika tvångsbeteenden som lindrar smärta – att aldrig koppla av och alltid arbeta, eller städmani, eller undvikandebeteenden för att inte bli påmind om det som hänt – kvinnan utvecklar egna strategier att undvika – inte vara på vissa platser, inte tåla höra vissa namn eller att man pratar om olika saker som kan påminna om det skedda på olika sätt – kort sagt tvångsneuros för att slippa bli påmind om hur det kändes att bli utsatt för våldet, hoten övergreppen.

  När det gäller dissociation så kan det fungera t ex så att kvinnan placerar in känslorna som upplevdes i ett eget fack som inte alls är hopkopplat med språk för det som hänt. Det gör att hon kan prata helt oberörd om det som hänt medan känsloreaktionerna läggs i annat fack och kommer fram på ett helt annat sätt, som extrema kroppsobehag eller så att hon t ex får en affektstörning och blir extremt upprörd och rädd i helt andra situationer som inte är hopkopplad med det semantiska/språkliga minnet av händelsen.

  Detta gör att det blir svårt för andra att förstå den här kvinnan – för de vet inte hur hon delat upp det, och hon kanske inte ens är medveten om det själv – men det kan klarläggas i samtalsterapi t ex hur strategierna som hon utvecklat – för coping – ser ut.

 9. Ett bra sätt att förstå vilken smärta det här handlar om är att jämföra med tortyrmetoder – förhållande mellan bödel och offer, bödlarna använder väl beprövade metoder för hur man gör för att bryta ner en människa – t ex det här att växla mellan att vara ’snäll’ mot sitt offer och extremt plåga det – man använder utstuderad och raffinerad elakhet och sadism för att både bygga upp visst förtroende och skaffa sig kontroll mot en person som är helt i bödelns våld och alltså befinner sig i en extrem beroendesituation (som även t ex ett barn gör).

  Om inte de här metoderna vore så effektiva så skulle ju inte hemliga poliskårer lära ut dem med vetenskaplig exakthet. Detta är väl beprövad kunskap – och det är just sådana metoder som kvinnomisshandlare använder sig av. De måste först skapa en beroendesituation och ett förtroende – annars är metoderna inte lika effektiva. Det gör de genom list – ju starkare och självständigare kvinnan är och ju mer motstånd hon kan tänkas klara att göra desto mer list, grövre våld, brutalare svek och mer chockartade överraskningsmoment måste mannen använda för att kunna skaffa sig den kontroll som krävs för att kunna bryta ner kvinnan.

 10. En klassiker som torterare använder vid sina hemliga förhör är ju att hota döda offrets make/maka eller barn eller att också göra det. Därför är det så vanligt att kvinnan stannar kvar för barnens skull för mannen hotar annars att göra illa dem, det kan också gälla husdjur, personliga minnessaker, förstöra bohag och tillhörigheter, bostaden se till så att saker omärkligt försvinner – ja det vanliga skräckthrillerkittet.

 11. Och detta är själva beviset för att människan är en medfött god varelse. Hon har inbyggd konstitution för att inte tåla sådana här saker – varför det? För att det var inte meningen att människor skulle bete sig så här mot varandra, utan på ett helt annat sätt; det sätt som människan är fysiskt, psykiskt och känslomässigt skapt för – kärlek. Det är helt enkelt det enda människan klarar av annars blir hon ohjälpligt skadad och måste döva sig för att orka. Och detta är min fasta övertygelse – människan är i grunden en mycket kärleksfull, go och glad varelse. Annars skulle hon inte ta så stor skada för minsta lilla. Och det gör människan utan undantag – alla reagerar likadant. Det går att mäta millimetersäkert. Det är därför mobbning fungerar exakt – och det är också därför alla vet när någon blir mobbad och ursäktar sig på olika sätt för att inte stoppa det, även om ursäkten är förakt för offret. Det är medlöparens sätt att svära sig fri från skulden som han eller hon känner starkt då även han eller hon är god.
  Till och med torterarna tar obotlig skada av vad de håller på med, de blir totalt deformerade, förvridna av sina väsensfrämmande handlingar och känner sig för alltid avskärmade från resten av mänskligheten, så känner de själva, även om de använder grandiosa fasader för att kunna härbärgera sin obotliga skuld.

 12. Ytterligare en faktor som ju är avgörande när det gäller skador på minnet, fast de behöver inte vara oåterkalleliga, det är omgivningens förnekelse av det inträffade, ju mer slutet våldet skett desto lättare blir det för bödeln att skaffa sig kontroll över offrets minnesbild. Den hjärntvätten kan vara mycket effektiv. Detta kan ju en misshandlare göra för att han lider så svårt under sin skuld att han måste lasta av sig den genom att förneka det inträffade. Annars skulle han må lika dåligt som offret, eller till och med kanske ännu värre, och inte orka leva. Så då blir det ett fruktansvärt krig om vems felet är. Om offret går med på att ingenting hänt – då lever den psykiska smärtan vidare och blir värre och värre och måste dövas hela tiden, det blir en fortsättning på plågandet.
  Om bödeln erkänner sin skuld finns risk för att han kan bli suicidal och måste ha hjälp för det.

 13. För många år sedan skrev Stockholms Negrer en liten ballad där de frågar ”Vad fan tror du, tror du knark e GOTT?” och det är en fråga som jag fortfarande vill ställa till de här ”religiöst hysteriska” drogmotståndarna ibland. Det finns vanligen en anledning till att folk tar droger. Det kan vara väldigt korkade anledningar, för oss andra, men det är rätt sällan folk rätar på sig bakom skrivbordet och plötsligt säger ”jag skiter i att ta en sallad till lunch i dag, jag tar en näve rökheroin i stället”.
  Jag har en väldigt utpräglad missbrukarpersonlighet. Jag har lagt av med alkohol och tobak, undvek hela knarkgrejen med snäv marginal och det närmaste jag kommer stimulantia nu är te. Jag gillar inte droger, men jag inser att vi inte blir kvitt dem. Därför vore det bättre att försöka hålla missbrukarna brottsfria (för vår skull, så vi slipper bli rånade etc) än att moraliskt vifta med religiösa skrifter eller vad nu Beukelmann håller på med i dag… Ge dem säkra droger, och ge dem samtidigt hjälp att må bättre.

  http://www.youtube.com/watch?v=fnUg87Te6R4

 14. Morfin har de facto egenskapen att lindra såväl fysisk och psykisk smärta. Det är ett dunderpreparat att ge i livets slutskede och går inte att jämföra med t.ex. bensodiazepiner (Sobril, Stesolid etc) när det handlar om att lindra ångest. (när jag själv fick Morfin efter en ryggoperation tyckte jag att jag hamnade i himmelriket!)

  HW´s tankar är kloka och för mig är det gansk självklart att de som självmedicinerar med heroin är personer med svår psykisk smärta och som genom sin drog hittar ett sätt att vila en stund från den smärtan. Och att många personer nmed ADHD hittar amfetaminet som ett sätt att fungera är också välkänt, det är knappast en slump att de genom vården lagligt medicineras med bl.a. Concerta som är ett centralstimulerande preprat.

  Frågan är om det finns ”hopplösa fall” eller om det inte i grunden handlar om kostnader. Morfin är väldigt billigt efterson det har funnits på marknaden i gissningsvis 70 år och patenten är inte värda många kronor. Behandlingar i form av terapi är ett betydligt dyrare alternativ. Visst, heroinisterna slipper riskera att skjuta i sig orena droger, slipper hanteringen av verktyg som kan ge både Hepatit B och C för att inte tala om HIV. Men från samhällets sida handlar det knappast om någon välgärning, mest ett sätt att sopa problemet under mattan och i viss mån minska brottsligeten.

  1. Systerdyster: Visst är det en kostnadsfråga, men att jaga tunga missbrukare på gatan har hittills inte haft den minsta effekt på utbredningen av missbruket eller på narkotikasyndikatens verksamhet. Tvärtom. Den knarkrelaterade korruptionen och brottsligheten är en samhällsfara. Har vi råd med den?

   Wilhelm ll: Är helt med dig.

   HW: Som vanligt klarsynt. Men fram tills att kärleken styr mänskligheten (vilket f n har dystra utsikter) måste vi stänga kranen också.

 15. Om sanningen ska fram,så tycker jag att knark kan vara underbart,dock är underbart kort…
  Och då gäller det att ha en plan B.Den underbara friheten har oftast ett kort bästföredatum.Det är för bra för att vara sant helt enkelt.En mänsklig egenhet tycks vara lättheten att hamna i beroenden och då kan det ibland bli knivigt beroende naturligtvis på arten av detsatamma.
  Åter till horset,så har jag vänner och bekanta från förr som numer
  får metadon/subutex och har gått på det i åratal.Poängen ska väl vara att man så småningom ska lägga ner helt,men det är det inte många som grejjat.
  De finns de som kirrar att jobba, men de flesta är pensionerade.
  Gemensamt är att substituten gör dom ganska off och liknöjda.Visst,dom funkar, men liksom inga toppar eller dalar.Lite boring liksom.Är det tänkt så,eller är det som vanligt; ”samhället har inga resurser till förfogande”.

 16. Unni: Jag tycker inte man ska ge upp kärleken som ett orealistiskt projekt. Det är ondskan som är ett orealistiskt projekt. Den kostar så mycket pengar, så mycket förstörda liv, en förstörd planet, den hotar dessutom faktiskt livets hela existens så, den kostar allt. Bara för att människor är så rädda för att erkänna att de faktiskt är människor och inga vilddjur. Makten propagerar hela tiden fram ondskan som realism och verklighet när det i själva verket bara handlar om konstant hjärntvätt. Den lär oss att vi ska skämmas om vi är snälla, då får man ”skylla sig själv”, för den vill ha oss onda, misstänksamma mot varandra intill paranoians yttersta gräns, för att förhindra sammanhållning och solidaritet för det skulle kunna störta makten.

 17. Det är därför jag tycker machokulturen måste nedmonteras – det är en lögnfasad och i den passar inga människor in – varken män eller kvinnor. Konstigt att män är så måna om att upprätthålla en falsk verklighetsbild som i förverkligad form alla människor undantagslöst lider i. Därför måste kvinnliga värden uppvärderas. Vad har machonormerna gett mänskligheten? Bara lidanden meningslösa krig, svält och plågor. Ändå betraktas kvinnodomäner som ’mjuka’ frågor som man med förakt ser ner på. Jag blir så jävla trött på det. Hur länge ska vi tvingas lida under machotänkandets infantilt omogna pang-pang-kult. Sen när de drivit världen till undergångens rand – då ska mamma komma och sopa upp resterna efter deras framfart.

 18. how;ling I LOVE YOU – alla inlagg som hjalper mig att forsta mig.

  jag alskar dig!

  Jag gillar ocksa cannabis – inte som bedovning utan mer som en oppning till det supernatural – no schizo warning – one love – and i love!

  jag ar sa glad att jag inte ar hooked pa brown — skulle nog gilla det – en kram och ett gos vore sa skont.

  Love goes out to all who is depending. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 19. jag vill roka cannabis all day – for det oppnar mitt sinne – men om dom vet att jag odlar 5 ogras hemma sa syr dom in mig!!!! Jag har aldrig forlorat forstandet i en joint – tvartom – jag vaknar till och undrar – vem ar jag? vad haller jag pa med? vad ar dennA varld@

 20. Howling Woman:

  ”Det är därför jag tycker machokulturen måste nedmonteras”

  Vilken rätt har någon att MONTERA NER någons kultur ???

  Vad hade hänt om du gått ut med att man borde montera ned KosovoAlbaners eller Somaliska Flyktingars kultur ???

  Kanske är det dags att montera ned Samernas kultur, eller Eskimoernas ???

  Men så får man visst inte kalla dom om man vill vara politiskt korrekt.

  ” Hur länge ska vi tvingas lida under machotänkandets infantilt omogna pang-pang-kult.”

  Ända tills ni väljer att undvika män, då slipper ni den.

 21. HW!

  Det där med att det bara skulle vara en manskultur som ställde till krig, svält och lidande är lögn och förbannade dikt och i vanlig ordning för att demonisera män. Procentuellt så är kvinnor i maktställning lika krigiska som män.

  De fåtal vi har på senare tid så har de ställt till mycket elände. Vi har järnladyn som snabbare än ögat anföll argentinarna i Falklandskriget. Inte mycket till diplomati där inte. Samma gjorde Golda Meir som krigade mot Egypten och var inte ett strå mildare mot Palestinierna än andra Israeliska makthavare. Cleopatra var väl inte heller rädd att dra ut i krig. Nä av de fåtal vi haft så är de inga helgon inte. 🙂

  Så att det skulle vara något enbart manligt att kriga ska vi nog i ärlighetens namn avskriva tycker jag . Man ska inte bara hacka på männen för hackandets skull.

  1. Men Bernt, har du inte lärt dig att hålla dig till ämnet? Snälla, jag vill inte ha kommentarer som inte berör min post.

 22. Unni!

  Det var HW som hade ett helt inlägg om nedmontering av manskulturen på grund av dess startande av meningslösa krig med mera och fram med kvinnliga värden i stället.

  Om jag inte tycker så, så måste jag väl få svara henne. Annars är väl även hennes inlägg isf utanför ämnet också, eller hur? Då är det väl läge från början att även be henne hålla sig till ämnet. Då hade jag aldrig svarat henne.

 23. Tycker inte direkt Margaret Thatcher representerar någon som värnar kvinnliga värden – tänker mer på såna som Elin Wägner, Inga Thorsson, Bang och såna du vet, hört om dem?
  Läs gärna Väckarklocka av Elin Wägner så kanske du förstår vad jag menar.

 24. Till Bernt – tycker också du kan lyssna lite på vad de killar sagt som blev placerade på 50- och 60-talen – de berättade att det mest negativa just var att det var en helt maskulin miljö som var mycket kärleksfattig och känslokarg. Där fanns ingen de kunde ty sig till, bara hårda tag.

 25. Bernt har valt en riktigt låg nivå för sitt försvar efter Unnis åthutning. Han svarar med att ”det var hon som började”.
  Nån som känner igen det från dagis?

 26. ”Jaså minsann, Frank. Hur gör vi för att undvika dig då?”

  Ja vad skall du göra?

  Jag har ju alltid gillat dig och det du skriver (det mesta av det)

  Jag reagerar på är det urskiljningslösa manshatet och mansförtalet som förekommer i vissa inlägg här.

  Och inläggen är ju inte skriva av dig.

  Man klagar på hur män är i relationer i stället för att som naturligt vore helt enkelt undvika relationer med män.

  Om man är allergisk mot nötter undviker man att äta nötter, så om man är allergisk mot män…

  Även om även män kan vara nötter.

  Jag förstår inte på vad ni kvinnor vinner på att vi hatar er pga att ni hatar oss.

  Det var ett av de hatiska inläggen här jag kommenterade och jag var tydligen inte ensam.

  Howling Woman:

  Är du säker på att det inte är så att de individer som tar sig fram till maktpositioner är av en viss beskaffenhet ???

  Att anklaga manliga ledare för att uppvisa manliga (grymma) drag och samtidigt säga att kvinnliga med motsvarande inte är representativa är inte trovärdigt.

  Men i grunden är det upp till er kvinnor att rösta fram kvinnor till ledande positioner, ni är ju fler så det bör fungera.

 27. Det finns kvinnor på alla nivåer som gillar att spela med grabbarna och som inte ifrågasätter killarnas spelregler.
  Dem bör man heller inte lita på, de låtsas att de kramar dig men egentligen känner de bara efter var du är mjukast så de vet var de ska stöta in kniven.

 28. Howling Woman

  Det här var lite oväntat, men jag håller helt med om vad du skriver i dina senaste kommentarer.

  Frank Robetsson

  De (kvinnorna) behöver inte undvika mig 😉

  Jag hatar machismon. Den är inte representativ för oss RIKTIGA MÄN.

  Män som är STARKA. Män som är MJUKA. Män som vet vad MEDKÄNSLA är.

  Som kan umgås med bögar utan att få panik, eller- för den delen- vara bög. Som kan erkänna kvinnligt ledarskap likaväl som manligt, utan att känna sig ”hotade”.

  Tiocfaidh ar la!

 29. Nu Unni var det fler som svarade mig i fall trots din anmärkning om att ämnet var fel, så jag får väl gå i svaromål i alla fall då.

  HW!

  Nu får du väl ta och varva ner lite i alla fall. Du pratade själv om männen som startade krig och elände och det var det jag svarade på.De du nämner:

  [Elin Wägner, Inga Thorsson, Bang ]

  När hade de maktbefogenheter att starta krig?
  Du måste väl skilja på äpplen och päron här. I övrigt så står jag fast vid att det inte handlar om kön utan om vilken typ av individer som slår sig fram till makten och då är kvinnor som män lika goda kålsupare.

  Det var det jag ville visa med mina exempel ovan. Jag tror inte ett skvatt på den feminististiska vinklingen att män skulle vara mer onda än kvinnor.

 30. Mogura:

  Bra, det är ju själva poängen, att var och en väljer vad som är en ”Riktig man”

  Själv föredrar jag att vara lite ”Halvhård” utanpå och MJUK innuti.

  Varför skulle man inte kunna känna medkänsla bara för att man inte är ett mjääääk ???

  Jag ser inte motsatsförhållandet.

  Och varför skulle man ha problem med kvinnligt ledarskap?

  Så länge det gäller i arbetslivet (eller föringslivet) och inte i privatlivet.

  ” De (kvinnorna) behöver inte undvika mig”

  Perfekt!, då kan de välja dig och undvika mig.

  Helt enligt min smak, man väljer dom man gillar och undviker dom man inte tycker om.

  HW:

  Varför tar du inte upp Valeriana Solanas som exempel ?

  Hon umgicks tom med bögar och hon var väl mjuk ?

 31. Vill bara säga en sak till er ”knarkvetare”…
  Ni kan dra åt helvete, ni fattar ingenting……..
  Fuck off and die you basterds

 32. Hej Unni!

  Har du förslag på hur vi får våra ungar att aldrig börja med skiten? Damage control tror jag också på, men heroin är inte direkt nyttigt. Du beskriver ju skälv ett antal effekter som inte skulle avhjälpas av ”fritt rent heroin”.

  Mvh

  Hans

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.