Etikettarkiv: nyliberalisn

MED PIRATA ÖGON

piratpartietknappDet har skrivits om Piratpartiets valmanifest både här och där, vilket är välkommet, då PP mer eller mindre tigits ihjäl i valrörelsen fram tills nu.

Nemokrati lägger av en bredsida mot PP-programmet, fr a med utgångspunkten att PP förordar en ultrakapitalistisk samhällsmodell och att många av förespråkarna kommer från höger. Och Nemokrati ska tas på allvar, hen är en samvetsgrann bloggare som för fram viktiga poänger.

Men i den öppna diskussion som förekommer här på internäten har jag själv märkt hur just partitillhörigheter underordnats frågan om internets framtid som ett fritt forum där opinioner, kultur och information formas, sprids och frodas utan rädsla för repressalier (förutom då det gäller brottslighet, och då menar jag inte den s k illegala fildelningen). Så här skriver ex vis Mina Moderata Karameller:

Det går inte riktigt att förutsäga piratpartister, deras frågor går rakt igenom och tvärs över alla traditionella partigränser.

Det stämmer visserligen att en del tongivande Piratpartister kommer från höger och att nyliberala tankegångar florerar i kretsarna. Dessutom får man stå ut med en och annan tvättäkta tokfrans (ingen nämnd, ingen klämd). Men Erik Laakso är sosse, och han har visat välmotiverat stöd för PP. Och moi – jag är visserligen ingen tongivande piratpartist, jag är inte ens medlem, men jag tänker ge min röst i det här valet åt PP. Och jag har under hela mitt könsmogna liv haft hjärtat till vänster. Men aldrig stått ut med den traditionella vänstern.

Inom Piratpartiet är ännu taket högt och diskussionerna mynnar inte ut i konsensus mer än då det gäller den grundläggande inställningen till upphovsrätt, övervakning och integritet. Men någon chefsideolog kan jag inte urskilja, om man inte avser Emma – ”chefen över internet”. Jag kan alltså vara med och påverka, och både Emma, Johnny, Anna och jag har fört åtskilliga samtal i de ämnen som Nemokrati anser att gubbarna och nyliberalerna satt agendan inom. Det som präglar våra diskussioner är just öppenheten.

När det gäller striden om upphovsrätten är PP direkt antikapitalistiska, eftersom de vänder sig emot bl a Hollywoodindustrins och andra storspelares kulturmonopol. PP hotar m a o vår tids mäktigaste ideologiska överbyggnad. Med stigande oro har jag bevittnat hur de kulturyttringar som tillåts passera underhållningsbranschens täta filter med få undantag är systembevarande, dvs kommersiellt i ordets negativa betydelse. Stalinism, fast omvänt. Denna muskliga indoktrineringsapparat, som de dominerande medierna alltmer ensidigt bevakar, är ett allvarligt hot mot kritiskt tänkande. Och kritiskt tänkande är en förutsättning för en vital demokrati.

Däremot kan jag fälla en tår över att den strukturella könsorättvisan fått så litet utrymme i Piratpartiet. Men så länge jag kan stå för miniplattformen får jag också hantera de meningsskiljaktigheter som kan tona fram när vi diskuterar issues vid sidan av den gemensamma nämnaren.

Lite som att föredra en krog där du vet att de har sjyssta råvaror och vägrar befatta sig med djurfabriker framför McDonalds. Vad gästerna vid de övriga borden ätit till frukost är däremot inget du eller krogen behöver ta ansvar för.