ETT FRITT KULTURLIV

ung-gatumusiker-vasterlanggatanJaha, nu har jag alltså, intet ont anande blivit en medlem i Kulturskaparna som gått ut med ett manifest i SvD om hur vi på internet ska kunna få betalt för våra alster i enlighet med vår upphovsrätt.

Förutom att det irriterar mig en aning att jag plötsligt är med i en sammanslutning utan att ha blivit informerad eller tillfrågad först, stör Kulturskaparnas manifest mig genom sin beskäftiga uppmaning till bredbandsleverantörerna att ta ansvar för fildelningen genom att inrätta betaltjänster för upphovsrättsskyddade verk. Rätta mig gärna om jag har fel, men ska Telia och Comhem bli nya mellanhänder?

Emma har bloggat klokt och välavvägt om saken och efterlyser istället egna betaltjänster, alltså från Kulturskaparna själva.

Rasmus har också plockat upp frågan. Jag citerar ett stycke, som i sin tur är hämtat från 1977 års tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen:

Upphovsrätten är därför främst av betydelse för upphovsmän som lyckas vinna framgång hos den stora publiken och som kan göra sig gällande på den kommersiella marknaden. För konstnärer som ännu inte vunnit rykte och erkännande har upphovsrätten knappast något ekonomiskt värde. Det har därför blivit nödvändigt att på annat sätt skapa förutsättningar för ett rikt och mångfasetterat kulturskapande. Av särskild betydelse härvidlag är det omfattande stöd som i olika former i dag ges åt kulturell verksamhet från samhällets sida. Även på andra sätt verkar samhället för att underlätta eller möjliggöra kulturskapande.

Mitt förbund, Författarförbundet, har cirkum 3000 medlemmar. Hur många utav dessa tror ni lyckas vinna framgång hos den stora publiken? En procent? Två? Knappast fler. Somliga klarar sig nödtorftigt med hjälp av stipendier och statliga allmosor. De övriga – majoriteten – får hanka sig fram. Vad har de att vinna på att Kulturskaparnas utspel? Hur stor plats skulle de få i Telias och Comhems betaltjänster (om en sådan tjänst ens är realistisk)?

Med tanke på hur de stora telecombolagen gör sitt urval av filmer de visar mot betalning, finns det väl ingen anledning att tro att övriga kultursektorers alla utövare skulle gynnas av deras betaltjänster. Jag ser det redan framför mig. Mainstreamgeggan skulle breda ut sig där också.

Ett bra sätt för enskilda kulturskapare att få ekonomisk ersättning för sina digitalt förmedlade verk borde väl vara att sprida dessa själva via de kanaler som redan finns och förlita sig på den höga betalningsmoral som Kulturskaparnas Sifoundersökning visat: att de allra flesta är villiga att betala för kulturupplevelser om det bara finns smidiga sätt och kostnaden står i proportion till vad de får. Tekniska möjligheter för detta finns redan. Och det vore väl en rimligare lösning, nu när kreatörerna alltmer kommit att skapa och underhålla sina egna varumärken.

Frivilligt, enkelt, rimligt och lättillgängligt är ledorden för dagens kulturkonsumenter. Och fritt – inga jävla konstaplar och böter, vare sig de kommer från upphovsrättsindustrin eller från bredbandsoperatörerna.

43 reaktioner på ”ETT FRITT KULTURLIV

 1. När det diskuteras bredbandsskatt och liknande system så missar man också en mycket viktig bit: konsumentmakt.

  Jag använder Linux, OpenOffice.org, MySQL, Apache, GCC, DigiKam och andra fria programvaror så långt det är möjligt. Delvis gör jag det för att det är bättre program, men lika viktigt är att jag gör det för att jag inte vill att mina pengar ska stötta företag som arbetar med omoraliska konkurrensmedel, tex Microsoft.

  Med en sån här skatt/avgift så tar man bort hela den effekten. Oavsett om jag använder Windows eller inte så får Microsoft lika mycket betalt. Man tar dessutom bort motiveringen att göra bättre produkter, de får ju ändå betalt lika mycket.

  Feltänk från början till slut.

  En produkt ska kunna stå på egna ben, utan artificiella monopol eller artificiell finansiering. Jag kan acceptera att man exempelvis finansierar smal kultur av samhällsnyttoskäl, men att artificiellt lägga mer pengar i de stora aktörernas fickor kommer aldrig att göra annat än att luta en redan lutande spelplan ännu mer.

 2. Jag tycker vi ska ha samma system som biblioteksersättningen fast vidgat att anpassas till nätet så att upphovsmännen får betalt och allmänheten tillgång – för hur går det annars när biblioteken digitaliseras – räknas deras utlåningsverksamhet då som olaglig fildelning. Sedan tycker jag precis som du att Författarförbundet ska ordna fortbildning hur man självpublicerar – för det verkar otympligt att kräva att man avskaffar i stort sett stora delar av våra demokratiska fri- och rättigheter bara för att bevara en ynka usel royaltyersättning som möjligen ger tillräckligt till stapelvarumärkena men inte många fler. Sen kan upphovsmän själv välja att ansluta sig till olika typer av licenser om de hellre vill det. Men framför allt också ge upphovsmän möjlighet till fortbildning – att lära sig koden så att de kan ta kontrollen över sitt eget skapande själva – och administrera kostnaderna själva på sina egna publiceringssidor. Jag tycker också samhällets litteratur- och kulturstöd till konst- och litteraturskapare ska öka betydligt. De engångsbelopp förlagen betalat ut till författarna vid utgivning har ju varit skamlöst låga, lansering och marknadsföring obefintlig osv. Vore också trevligt om författare kunde gå samman mer till olika sidor och publicera sig där – och i dialog med sin läsekrets om de så önskar. Man kan öppna upp kulturdiskussioner och nätverk. Författare är ensamma och sårbara därför behöver starta mycket mer debatt gentemot det kulturfientliga klimat som nu råder, för det är erbarmligt. Alliansens kulturpolitik är ju till och med skrämmande. Man anser sig inte ens ha råd att betala ut en konstnärslön – vad är det för anti-kulturnation. När man hör dessa politiker prata om kultur – Odellaffären, graffiti, manifestdebatten med krav på ’ren fiktion’ som håller tassarna borta från samhällskritik och gärna också den smutsiga verkligheten, heideggersvärmeriet, figurationsdebatten som antog bruna toner, med krav på konst innanför ramarna, upprop för att lägga ner konstfack, verklighetens folk och Göran Hägglund etc etc så blir man mörkrädd. De vill avskaffa allt vad kultur och intellektuell debatt heter och de håller på att skapa ett helt nedtystat samhälle, av ’lag och ordning’ och inte särskilt mycket mer än det (dock fritt fram för bonusdirektörerna). Att inte författare och intellektuella heller tänker mer på historiens fakta – hur nya medier beslagtogs i princip av de totalitära regimerna på 30-talet och tog kontroll över den konstnärliga friheten – en sådan historielöshet förskräcker. Se gärna bloggpost (ursäkta om jag är tjatig) – Tänk analogt http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/20/tank-analogt/
  Hög tid att höja de konstnärliga rösterna för demokrati, mänskliga rättigheter och verklig konstnärlig frihet.

 3. Jag skulle också gärna vilja ta ett exempel med den synlighet och tillgänglighet som nu finns – bara när det gäller mig själv. I och med sociala medier, youtube etc så har jag fått så mycket mer kunskap själv t ex när det gäller film att en tidigare i princip tom filmhylla och total uttråkning av reklamtv:s utbredning som släckte ner mitt tv-tittande nu utbytts mot att jag har hela bokhyllan full av filmer på DVD som jag köpt efter att ha fått tips på bra sådana genom nätet, på olika info-sidor, youtube, bloggar.

  Har också för mig att man sett att bokläsning ökar, film- och musikförsäljning går bra – verkar som det har lett till breddat intresse för många fler upphovsmän än tidigare.

  De som förlorar på utvecklingen är väl de riktigt stora bolagen som alltid sugit ut skapande människor och antingen tjänat riktigt svinaktigt mycket pengar på deras självförbrännande och fattiga liv, eller använt dem som skyltdockor utåt för prestige utan att ge dem verklig cred i form av ekonomisk trygghet och anständiga villkor.

 4. Och hög tid för ett samhällsstyre som sätter kulturen och konsten i centrum, den fria debatten och meningsutbytet, mångfalden i opinionsbildningen. Mer stöd till författarbesök i skolor och på arbetsplatser, överhuvudtaget kulturverksamhet till barn och unga, musikskolan, kulturskolan. Ja man kan skriva ett helt program om hur man ska stoppa högerregimernas kulturslakt. Det gjordes i samband med att kulturutredningen skulle starta – det fanns nog inte många förslag där som hörsammades av den här regeringen. Istället skall kulturen enligt den förtjäna sitt existensberättigande enligt ett utilitaristiskt nytto-tänkande som inte står 30-talet efter på en enda punkt.

 5. Nu har i sig både Telia och Comhem en tjänst för att sälja innehåll till sina kunder. De har alltså redan skapat den tjänst som Kulturskaparna efterfrågar. Det ser dock ut som de flesta av Kulturskaparna vägrar att låta Telia och Comhem sälja deras alster i dessa butiker. Kanske för att de är låsta av dumma avtal med ”förlag” som vill konkurrera med Telia och Comhem som innehållsleverantörer.

 6. Tack, Unni, det var vänligt.

  Ja, det blev långrandigt men det kändes skönt att få säga det. En gång till (se mera i bloggposter om Anna Odell, Litteratur ej språkkonst osv på min blogg).

  Sen har jag ju givetvis invändningar mot piraterna just av ideologiska skäl för de har ju sina ställningstaganden efter nyliberala dogmer som jag är helt och hållet motståndare till – dvs att man skiljer mellan materiella produkter (som kan ägas) och immateriella (som inte kan ägas) och det är ju ett tänkande som om möjligt är en ännu värre skymf mot konstnärer, författare än ovanstående – efter näst intill medeltida deviser om lekaren som fredlös (naturligtvis också utfattig).

  Ställningstagandet att vara neutrala i fördelningsfrågor uppfattar jag även det som en grym likgiltighet, inte minst i denna massarbetslöshetens och snart även armodets tid. Att bekämpa inkomstklyftor och fattigdom är ju centralt för människovärdet.
  Se gärna debatt hos Andreas Ekström som vi hade där – den var ganska upplysande

  Jag tvivlar dock inte på att det finns många av piraternas anhängare som är rena idealister och vill väl men de nyliberala idéerna är ju fasaväckande. Att omfatta dem innebär för mig ett djupt kulturförakt.

  1. Jag försvarar Piratpartiet än så länge eftersom det är en rörelse just i rörelse med många smarta och tongivande kvinnor och ännu öppet för påverkan. När det gäller integritetsfrågor finns det f n inget annat parti som tar dessa på allvar.

 7. Jag är visst också med i Kulturskaparna, eftersom jag i egenskap av undertextare (tillsvidare) tillhör Teaterförbundet. Jag vill inte heller vara med, särskilt som TF är bland det såsigaste och sömnigaste fackförbund jag någonsin hört talas om.

  Förslaget om bredbandsskatt eller -avgift är fullständigt idiotisk och politiskt ohållbar, eftersom varje tänkande människa snart inser att det innebär att vi kommer att skicka miljarder till porrindustrin varje år, eftersom porr står för en inte oansenlig del av all nättrafik. Om man ska undanta porren från eventuell trafikräkning, var drar man då gränsen och vem ska göra det?

  Nej, det är en idiotisk idé som bara kunde kommits på av någon som aldrig satt sig in i hur internet funkar. Som vanligt när det gäller ”smarta” lösningar från antipiratlobbyn.

 8. Nej, Unni, där kan jag hålla med dig, och det är verkligen problematiskt. Jag tror att orsaken är att man ser Internet som något overkligt som inte riktigt finns i sinnevärlden (och snart kanske det vi håller på med nu bara är en dröm, med tanke på vad Hollywood och de stora skivbolagen vill – drakar från dinosauritiden som vägrar dö). Det är papper och penna och jag menar papper och penna är ju oundgängligt, boken kan ingenting slå i min värld, för det är inte alls samma sak att läsa på nätet.

  Men jag tycker allting ska finnas samtidigt för det är oerhört berikande och nätet ger ju en överblick och bekräftelse på sakernas tillstånd som inte boken kan ge.

  Just det här maximalt multimediala tillståndet som är nu, det njuter jag enormt av. Med film både som strömmande media via bredband, tv, boken, tidningar, tidskrifter både på nätet och IRL ja alltihop. Det ger mig enormt mycket och så interaktiviteten – det är som ett jättetivoli och då menar jag inte tjuvarnas marknad. Jo, glömde tillägga det – att jag både fyllt hyllan med en masssa dvd-filmer som jag köpt och sen har jag också börjat använda betaltjänsterna på nätet när jag känner för det SF film2home och till och med har jag skickat efter filmer. Det är verkligen hög tillgänglighet och man får tag i det man vill ha och letat efter. Och så lätt det är att köpa böcker via Bokus (nu var det lite reklam) det är helt bra.
  Det som jag också tycker är jätteviktigt att upprätthålla det är ju tidningarna de är ju helt oundgängliga.
  När allt detta ska låsas in i ett kommersiellt litet fängelsehelvete då kommer allt det här fantastiska att förstöras och det blir en massiv sorg – och en sån totalitär tystnad.

  1. Javisst, Nemo! Tänk om allt detta blir inlåst av särintressen och allt vilt rensas ut. Jag vill inte vara med om det.

 9. Jag menade då, att boken ger en slags suverän överblick och helhet och Internet en annan slags eklektisk suverän överblick och helhet. Utan boken jämsides skulle man ju fördummas, och utan nätet förlorar man en massa massa andra möjligheter. Jag tror faktiskt att nätet är intelligensutvecklande, rent fysiologiskt också, hjärnan får hela tiden möjlighet att göra nya kopplingar.

 10. Och så alla människorna som finns här och bara skriver hela tiden. Det är bara så fantastiskt. De lär mig så mycket och de flesta är så generösa, och engagerade. Helt otroligt. Därför förstår man ju varför de kallar det för fildelningskärlek.

  1. Det är så skönt också att lära känna människor genom deras tankar och intellekt ist f att vilseledas av deras fysiska särdrag.

 11. @Unni: visslingar och applåder!

  @Anders Troberg: Microsoft har inte mycket till incitament för att skapa bra produkter nu heller. De behöver inte skapa bra grejer för att kunna sälja dem, eller för att behålla sitt näst-intill-monopol på marknaden, och då struntar de givetvis i det, kvalitet kostar ju. Det räcker för dem att skapa något som ser lite flashigt ut och som går att använda hjälpligt.

  Word är ett lysande exempel, funkar hyfsat för dokument på några få sidor men när sidantalet blir tresiffrigt är det inte kul längre. Sedan Adobe slutade tillverka FrameMaker känner jag inte längre till någon riktigt bra ordbehandlare. Om någon känner till någon så hojta gärna till. (Nej, OOO duger inte, jag menar en riktigt bra ordbehandlare, ni som har kommit över inlärningströskeln för FrameMaker vet vad jag menar…)

 12. Jag är för ett fritt kulturliv. Stödjer både Piratpartiets tankar och upphovsrätten och diskussionerna kring hur vi skall se till så att de som skapar kan få rätt till ersättning och belöning.

  Man måste lyssna till de som skapar och de som vill ha.

  De som är beredda att betala och inte bara ta.

  Inte lagstifta eller bara köra över utan dialog eller samtal.

  Leroy

 13. Sen tycker jag det är lite lustigt också för ’gammelmedia’ som pratar om upphovsrätt borde ju själva vara noga med att ange källor ifall de ’fildelar’. Jag har t ex skrivit flera blogginlägg utdrag ur vilka mer eller mindre plankats in i artiklar men journalisterna som ’skrivit’ dem har inte angett källa, inte ens länkat. De borde ju respektera sånt om de pratar så mycket om ’stöld’ och piratism. Senast såg jag det t ex i Dagens Industri m fl.

  Själv brukar jag vara ytterst noga med att redovisa länkar och källor, både med hyperlänkar inne i text och sedan genom utskriven länk med titel på tidning och artikel utskriven klart och tydligt. Det tillhör liksom kutym att man gör så – som i forskning.

  Så hur det står till med deras netikett kan man ju undra.
  Det är den vanliga stenkastningen i glashus. Innesporten nummer ett.

 14. Unni, Telisa och Comhem är sedan länge mellanhänder. Ibland med extratjänster. Författarförbundet har också sedan länge också arbetat för att stärka författares upphovsrätt. Tråkigt att du inte uppskattar deras arbete.

 15. Fast jag tror jag ska börja lära mig nu. Det kan väl inte vara så svårt. Finns det inga brevkurser på nätet i de här språken c och allt vad dom heter php css jag skulle faktiskt vilja kunna det, för innan dess kan man ju inte riktigt börja skapa. Som det är nu använder man liksom bara det färdiga bloggverktyget som nån annan gjort. Man skulle vilja kunna skriva sidan själv – och det är inte jag så bra på, det blir bara så enkelt och sen när man kommer dithän att få det som man vill, då är det svårare.

 16. Är det Dreamweaver eller InDesign eller vad heter det bästa programmet att lära sig för att göra konst på nätet – både litterärt och bilder. ? Nån som kan tipsa. För det får ju inte ta för lång tid, tid är det alltid ont om.

 17. @Christer
  Det är väldigt synd att Adobe prissatte ihjäl FrameMaker. Jag känner inte till någon motsvarande grafisk pryttel men om du har lyckats lära dig FrameMaker så tror jag nog att du klarar av att ta nästa steg också…
  Jag anser att LaTeX är helt överlägset när man ska skriva större texter. LaTeX är helt textbaserat och innehåller kommandon som talar om vilken funktion en viss bit text har och inte hur det ska se ut på papper. Det får fördelen att man kan koncentrera sig på vad man vill säga och inte på layout. Layouten är ett helt separat steg. Det är ett ganska ordentligt jobb att lära sig och det underlättar ordentligt om man har viss programmeringsvana men man blir rikt belönad med snygga och välstrukturerade texter. På alla sätt antitesen till äckel-Word.

  1. Jag stör mig också skitmycket på Word. Förut använde jag ett enkelt ordbehandlingsprogram som hette Mac Write, men det slutade synka med andra. Jag skulle nog aldrig kunna lära mig LaTeX, hinner inte sånt. Så jag får hålla tillgodo med Word 🙁

 18. Jag skulle vilja lära mig att programmera själv, för jag ogillar tanken på att man inte kan skapa själv när samhället blir digitaliserat. Alla de här formaten – de bara låser en, man kan inte göra som man själv vill och då blir inte heller resultatet som avsett. Man blir så styrd av hur andra tänkt. Får prova och se om jag hittar ett bra webdesignverktyg eller vad det nu heter. Och de här språken – det måste de börja lära ut i skolorna.

 19. Nemokrati: Shit vad du skriver mycket… jag har ont i huvudet nu så jag orkar inte läsa allt…sorry 😉 kommentar om det första du skrev om att ta ut en ”biblioteksavgift” på internetanvändning: Biblioteken för ju register på vilka böcker som lånas ut (även när de gör det i digital form på nätet) och ersättning utbetalas efter det. För att göra en sådan sak på nätet generellt så krävs en konstant stenhård övervakning av allt som görs på nätet.

  Samma sak för pratet om internetavgift/-skatt eller ”kopieringsavgift” på datorer och liknande. Om man inte gör det så är ju frågan ”Vilka är kulturskapare?” …dvs vilka ska dela på pengarna i den här stora pengahögen? Om jag gör en film och lägger ut den på Youtube får jag kräva pengar då? Porrindustrin om någon har ju ”lidit” av piratkopiering… de var bland de första, tillsammans med dataspel/-program, att råka ut för detta när nätet var ungt och det har bara vuxit sedan dess. De borde ju få majoriteten av pengarna i potten. Sen så ser vi ju där ett tydligt exempel på hur stor ”skada” piratkopiering verkligen gör på en mediaindustri.

 20. Nemokrati: sorry om jag missade någon poäng för att jag inte läste allt du skrev 😉

  Ps. När jag var ”ung” så lärde jag mig HTML via Annika Tigers HTML-skola… tyvärr så verkar hon inte ha uppdaterat den sedan dess 😉 men det kan nog fortfarande vara en bra grund 😉 http://www.tiger.se/sida.html

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.